۲۸ بهمن ۱۳۹۸
خانه / Tag Archives: گرگ های خاکستری

Tag Archives: گرگ های خاکستری

سازمان فاشیستی گرگ‌های خاکستری

برگردان از انگلیسی: صنم مهدی پور گرگ‌های خاکستری ترکیه فعالترین سازمان نژادپرست پان‌تورانی در جهان امروز هستند. گرگ‌های خاکستری یک سازمان فراملیتی و نئوفاشیستی است که در برهه‌های مختلف از طرف دولت ترکیه متهم به تروریسم شده است و در بین سالهای ۱۹۷۴-۱۹۸۰، ۶۹۴  فقره قتل را در ترکیه و …

ادامه »