۷ اسفند ۱۳۹۸
خانه / Tag Archives: حق تعیین سرنوشت

Tag Archives: حق تعیین سرنوشت

درنگ‌هایی بر مقوله“حق ملل در تعیین سرنوشتِ“ لنین

بابک امیرخسروی از جمله اعضای سرشناس حزب توده است که عمری را در راه آرمان سوسیالیستی گذراند و اکنون با نگاهی انتقادی به عملکردهای این حزب می‌نگرد. وی در این نوشته به بررسی اثرات گرته‌برداری ناآگاهانه از تعالیم مارکسیستی-لنینیستی در زمینه اقوام، در ادبیات سیاسی ایران پرداخته و با تفکیک …

ادامه »