۱۹ فروردین ۱۳۹۹
خانه / ارتباط با ما

ارتباط با ما

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
داود دشتبانی
۰۹۳۵۵۷۷۴۲۶۲
ddashtbani@gmail.com

شماره تماس و اشتراک:
۸۸۳۴۲۱۰۹-۰۲۱

مرکز توسعه آگهی‌ها:
۸۸۸۶۰۳۱۸-۰۲۱