هفته نامه ”بخارای شریف“ اولین نشریه فارسی تاجیکی در آسیای میانه که در بخارا منتشر می شود زبان انتشار خود را کاملا به ازبکی تغییر داده است. این نشریه پس از فروپاشی شوروی، در سال ۱۹۹۱ مجدداً آغاز بکار کرد. این بار بجای الفبای فارسی، الفبای سیریلیک بکار رفت زیرا بسیاری از مردم دیگر الفبای فارسی را نمی‌دانستند. در سال ۲۰۰۳ این نشریه بدلیل سیاست‌های ازبک‌سازی دولت ازبکستان زبان خود را به ازبکی تغییر داد.از زمان چاپ اولین نسخه آن در ۱۹۱۲ بیشتر از ۹۰ سال می گذرد. این روزنامه که توسط ترقی خواهی بخارا منتشر می شد مقام نخستین نشریه فارسی زبان در آسیای مرکزی را یافته است. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی احیا شد و بنیاد خوشنام ”آفتاب سغدیان“ آن را ارگان خود ساخت. مدیر بخارای شریف دلیل این تغییر را مشکلات مادی عنوان می کند. در عین حال شماره نسخه های این هفته نامه با تدبیر جدید هم از ۱۵۰۰ نسخه فراتر نرفته است و نتوانسته شمارگان چند سال پیش خود یعنی ۷ هزار نسخه را بدست آورد. بخارای شریف در ۱۱ سال گذشته، یعنی بیشتر سالهای پس از استقلال ازبکستان از شوروی سابق، نشریه بنیاد ”آفتاب سغدیان“ بود که از این پس با آن بنیاد نیز نسبتی نخواهد داشت. آگاهان معتقدند به دلیل کاهش سال به سال مدارس تاجیکی در بخارا، زمینه اجتماعی و سواد استفاده از زبان فارسی تاجیکی در این شهر رو به افول رفته است.

در سالهای ۱۹۲۴ میلادی استانهای سمرقند و بخارا و فرغانه و قشقه دریا و سیر دریا و سرخان دریا  و تاشکندبا سیاست‌های شوروی پیشین از تاجیکستان جدا گشته و به ازبکستان پیوست. دولت ازبکستان با سیاست فارسی‌ستیزی خود همچنان محدودیت‌های آموزشی و رسانه‌ای سختی بر ضد زبان فارسی پیاده کرده‌است.اهالی سمرقند و بخارا حدود ۸۰% تاجیک‌اند ولی در ادارات دولتی بر حسب سیاست به نام ازبک ثبت گردیده اند، مؤسسات آموزشی از جمله دانشگاه سمرقند که قدیمی‌ترین دانشگاه آسیای مرکزی است و به فرمان لنین نخستین رهبر حکومت شوروی پایه گذاری شد، به زبان فارسی بود که پس از فروپاشی شوروی و به قدرت رسیدن اسلام کریموف رئیس جمهوری فعلی ازبکستان، آموزش در این دانشگاه به زبان ازبکی شد.