«خاوران‌نامه» ادامه راه فردوسی

یک استاد دانشگاه گفت: «خاوران‌نامه» ابن حسام خوسفی ادامه همان راه و رسالتی است که قرن‌ها قبل فردوسی آغاز کرده بود و ابن حسام در قرن نهم همان کاری را در احیای هویت فرهنگی ایرانیان کرد که فردوسی در قرن چهارم کرد.

محمد بهنام‌فر اظهار کرد: در قرن نهم گرایش‌های شیعی به اوج خود رسیده بود
و نیاز باطنی مردم ایران و علاقه شدید آن‌ها به امام علی (ع) سبب شد که وجود مبارک
آن حضرت که جنبه‌ای اسطوره‌ای و افسانه‌ای پیدا کرده بود صبغه ملی بگیرد و به
عنوان انسان آرمانی فرهنگ ایرانی در کنار رستم که نماد ملیت ما بود و نه در مقابل
آن قرار گیرد.

او همچنین تاکید کرد: نباید تصور کرد که هویت ملی چیزی جدا از مذهب و یا
در تقابل با مذهب تشیع است، بلکه هویت ملی اعم از عناصر مذهبی و غیرمذهبی است، به
این معنا که وقتی عناصر مذهبی مشخصه فرهنگی یک ملت شدند، از عناصر ملی به حساب می‌آیند،
چنانکه بسیاری از عناصر مذهبی میترائیسم و زردشتی که زمانی جزء اساطیر مذهبی بوده‌اند،
امروزه به عناصر ملی فرهنگ ایرانی تبدیل شده‌اند.

او خاطرنشان کرد: «خاوران‌نامه» و «شاهنامه» هر دو با یک هدف و در یک مسیر
حرکت می‌کنند و آن احیای هویت ملی و فرهنگی و هویت‌بخشی به ایرانیان است اما
هرکدام در دوره‌ای خاص و به سبک خاص و با تاکید روی عنصری خاص متناسب با نیاز زمان
به این مهم دست یافته‌اند.