چاپ اشعار ترکی شهریار در ترکیه

اشعار ترکی شهریار به کوشش دکتر یوسف گدیکلی در ترکیه منتشر شد.
این کتاب کامل ترین و نفیس ترین اثر در مورد شهریار به زبان ترکی استانبولی است که در آن نویسنده در ۵ بخش “زندگی، هنر و آثار شهریار” ، “نگاه عمومی به اشعار شهریار” ، “حیدربابایا سلام” ، “اشعار” ، “مجموعه لغات و لغات خاص” در مورد شهریار به تحقیق پرداخته که از سه جهت قابل ارزیابی است:
این کتاب همراه یک لغت نامه برای درک مخاطبان ترکیه‌ای از اصطلاحات آذربایجانی چاپ شده است.